Endelig oljefri! Gikk over fra oljefyr til bergvarme

Innpå 40 år med oljefyr var nok. Vi mislikte det bare mer og mer. At oljebrenneren hadde begynt å fuske og soten lå tjukk i fyringsrommet, gjorde det ikke et hakk bedre. Vi satt rett og slett på en forurensningskilde. Da vi til slutt bestemte oss for å gjøre noe med det, fant vi snart ut at bergvarme var det mest hensiktsmessige alternativet for oss, mye på grunn av at vi kunne beholde det gamle radiatoranlegget. Vi har ikke angret et sekund.

Spør oss om varmeløsninger »

Det har gått to år siden Solfrid og Haldor Fykse kvittet seg med den gamle oljefyren. Og de er storfornøyde.

– Nå levner vi ikke oppvarmingen en eneste tanke. Anlegget bare surrer og går, holder jevn og god temperatur året rundt. Vil vi ha det litt kjøligere, er det bare å stille inn temperaturregulatoren på nytt. Det er forøvrig alt vi trenger å tenke på. Anlegget styrer seg selv. N å kunne vi selvsagt ha plottet inn nattsenking og slikt, men siden systemet er bygget på det gamle radiatornettverket vårt, er det lite energi å spare på å senke og heve temperaturen i løpet av noen få nattetimer, forklarer Haldor.

Sparer 20000 kWh i året

-Tidligere ble energiforbruket dekket med 2/3 olje, pluss 1/3 elektrisitet. I tillegg ble peisen brukt som ren kos. Det samlede energiforbruket var da oppe i 37000 kWh, noe som er ganske vanlig for et 70-talls hus her på Ås. Etter det første året med bergvarme var vi nede i 16000 kWh. Og da hadde
vi til og med vært gjennom en av de kaldeste vintrene på lenge. Klart vi ble gledelig overrasket, smiler Haldor.

– Jeg måtte sågar ta et par kontrollregninger i etterkant. Men det stemte altså. Og strømmåleren var flunkende ny, bare så det er sagt.

Ferdig boret og installert på to dager

- Vi trodde ærlig talt det skulle ta litt lenger tid enn det faktisk gjorde, medgir Haldor.
- Etter befaring fra Varme & Bad sin representant BroVarmex AS i Rygge, tok det faktisk ikke mer enn to dager før det nye systemet var oppe og
gikk. En dag med boring, en dag med installasjon av den nye varmepumpeløsningen. Da hadde de boret en 180 meter dyp brønn, fått ut den gamle oljekjelen og koblet opp det nye systemet. Rett og slett imponerende kjapt, spør du meg.

Nå gikk det riktignok noen dager med fininnstilling av termostater og temperatur, men det regner vi ikke med. Vi hadde god temperatur på både varmtvann og i radiatorer samme kveld.

Utnytt energien i naturen

I luft, sjø og fjell finnes det energi i form av varme. Denne energien kan utnyttes til å varme opp boliger, til tross for at temperaturen i utgangspunktet er lavere enn den du ønsker i boligen.

Nede i fjellgrunnen ligger varmen på jevne 7-8 grader hele året. Ved å bore ett eller flere hull ned til 100-200 meter, blir denne varmen tilgjengelig. Dybde og antall hull avhenger av bygningens oppvarmingsbehov, grunnvannstand og fjellets beskaffenhet.

En bergvarmepumpe henter varme fra grunnfjellet og avgir varmen til det varmesystemet som er valgt. Det være seg radiatoranlegg eller gulvvarmesystem. Hos familien Fykse er det installert en IVT varmepumpeløsning.

På nettsidene våre kan du lese om flere varmeløsninger utført av Varme & Bad sine dyktige fagfolk. Mange av disse løsningene er basert på produkter som du finner på de påfølgende sider. Ønsker du ny varmeløsning hjemme hos deg?

Ta kontakt med din nærmeste VB rørlegger for befaring og pristilbud.

Hvorfor bli oljefri?

Oljefyring fører til betydelige klimautslipp. For hver liter olje som forbrennes, slippes det ut 2,76 kg CO2. Det betyr at en oljekamin i løpet av en fyringssesong vil slippe ut mer enn to tonn CO2. Det representerer det årlige utslippet fra en personbil(i 2008). Har du sentralfyringsanlegg, kan du
doble det - og vel så det. Det samlede utslippet fra norske husholdninger med oljefyringsanlegg ligger på rundt regnet 800 000 tonn i året. Noe å tenke på. Så har også regjeringen bestemt at fossil olje til oppvarming skal fases ut innen 2020.


Kilde: oljefri.no