Produkter Tjenester Meny
Varme og Bad

Om oss i Varme & Bad Narvik

I Varme og Bad Narvik utfører vi mange forskjellige typer oppdrag. Her kan du lese om noen av dem. 

Minirenseanlegg

Vi har ved flere anledninger installert Klaro minirenseanlegg både i hytter, hele boligfelt og i boliger. Nylig leverte vi også et slikt anlegg ved brufoten til Hålogalandsbroen.

Renseanleggene leveres normalt med en rensegrad på over 90% og vil derfor kunne infiltreres direkte i grunn - uten infiltrasjonsanlegg, eller føre avløpsvannet til bekker eller sjø. Avløpsvannet er renset.

Enkelt forklart er avløpsvannet renset når det kommer ut av minirenseanlegget i motsetning til et septikanlegg der selve rensingen foregår etter at det er kommet ut av septiktanken.

En årlig serviceavtale er påkrevet for å kunne få godkjent installasjon av anleggene hos offentlige myndigheter. Virkemåte - sjekk www.klaro.no.  

Vanntåkesprinkler

To viktige faktorer ved installasjon av vanntåkesprinkler er prosjektering og en solid leverandør. Vi samarbeider med VB Tekniske som beregner og prosjekterer og bruker Prevent System som leverandør. Rørleggingen står vi selv for.

 Det finnes mange fordeler med vanntåke, slukningsteknisk der flammene kveles i stedet for å spyles, installasjon tilpasset ordinære himlingshøyder og lekting i boliger og institusjoner og ikke minst at dette betegnes som hærverkssikkert. Dysene er mindre enn en downlight og skjemmer ikke fine himlinger.

Hovedinntakene på vannledningen har helt andre dimensjoneringsforhold og er derfor mulig selv på eldre bygg. Imidlertid skal dette dokumenteres etter at prosjekteringen er gjort, noe som ivaretas avVB Tekniske.

Varmepumper

Varmepumper finnes i mange varianter, og brukes tradisjonelt til oppvarming av boliger. Hvilken løsning som passer best for din bolig avhenger av hvor du bor; klima og beliggenhet har stor betydning. Du bør derfor rådføre deg med fagfolk for å få en best mulig løsning. 

Går du med planer om å bygge et basseng? Da kan vi bistå med installasjon av varmepumpe til oppvarming.

Varme og Bad Narvik Installasjon av minirenseanlegg

Installasjon av minirenseanlegg ved Hålogalandsbroen

Varme og Bad Narvik Demonstrasjon av vanntåkeanlegg

Demonstrasjon av vanntåkeanlegg

Varme og Bad Narvik Basseng med varmepumpeoppvarming

Basseng med varmepumpeoppbevaring